ยินดีต้อนรับสู่บ้านของผม นายปรัชญา พฤกษากร

รายงานการจัดการเรียนรู้

วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

เรียนรู้เรื่องสี


สี(COLOUR)
     หมายถึง ลักษณะกระทบต่อสายตาให้เห็นเป็นสีมีผลถึงจิตวิทยา
คือมีอำนาจให้เกิดความเข้มของแสงที่อารมณ์และความรู้สึกได้การที่ได้เห็นสีจากสายตาสายตา
จะส่งความรู้สึกไปยังสมองทำให้เกิดความรู้สึกต่างๆตามอิทธิพลของสี
เช่นสดชื่นร้อนตื่นเต้นเศร้าสีมีความหมายอย่างมากเพราะศิลปินต้องการใช้สีเป็นสื่อสร้างความประทับใจ
ในผลงานของศิลปะและสะท้อนความประทับใจนั้นให้บังเกิดแก่ผู้ดูมนุษย์เกี่ยวข้องกับสีต่างๆอยู่
ตลอดเวลาเพราะทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวนั้นล้วนแต่มีสีสันแตกต่างกันมากมายสีเป็นสิ่งที่ควรศึกษาเพื่อ
ประโยชน์กับตนเองและผูสร้างงานจิตรกรรมเพราะเรื่องราวองสีนั้นมีหลักวิชาเป็นวิทยาศาสตร์
จึงควรทำความเข้าใจวิทยาศาสตร์ของสีจะบรรลุผลสำเร็จในงานมากขึ้น ถ้าไม่เข้าใจเรื่องสีดีพอสมควร
ถ้าได้ศึกษาเรื่องสีดีพอแล้ว งานศิลปะะก็จะประสบความสมบูรณ์เป็นอย่างยิ่ง


คุณลักษณะของสี
สีแท้ (HUE) คือ สีที่ยังไม่ถูกสีอื่นเข้าผสม เป็นลักษณะของสีแท้ที่มีความสะอาดสดใส เช่น แดง เหลือง น้ำเงิน
สีอ่อนหรือสีจาง (TINT) ใช้เรียกสีแท้ที่ถูกผสมด้วยสีขาว เช่น สีเทา, สีชมพู
สีแก่ (SHADE) ใช้เรียกสีแท้ที่ถูกผสมด้วยสีดำ เช่น สีน้ำตาล

วงจรสี ( Colour Circle)
สีขั้นที่ 1 คือ แม่สี ได้แก่ สีแดง สีเหลือง สีน้ำเงิน
สีขั้นที่ 2 คือ สีที่เกิดจากสีขั้นที่ 1 หรือแม่สีผสมกันในอัตราส่วนที่เท่ากัน จะทำให้ เกิดสีใหม่ 3 สี ได้แก่
สีแดง ผสมกับสีเหลือง ได้สี ส้ม
สีแดง ผสมกับสีน้ำเงิน ได้สีม่วง
สีเหลือง ผสมกับสีน้ำเงิน ได้สีเขียว
สีขั้นที่ 3 คือ สีที่เกิดจากสีขั้นที่ 1 ผสมกับสีขั้นที่ 2 ในอัตราส่วนที่เท่ากัน จะได้สีอื่น ๆอีก 6 สี คือ
สีแดง ผสมกับสีส้ม ได้สี ส้มแดง
สีแดง ผสมกับสีม่วง ได้สีม่วงแดง
สีเหลือง ผสมกับสีเขียว ได้สีเขียวเหลือง
สีน้ำเงิน ผสมกับสีเขียว ได้สีเขียวน้ำเงิน
สีน้ำเงิน ผสมกับสีม่วง ได้สีม่วงน้ำเงิน
สีเหลือง ผสมกับสีส้ม ได้สีส้มเหลือง


วรรณะของสี คือสีที่ให้ความรู้สึกร้อน-เย็น ในวงจรสีจะมีสีร้อน 7 สี และสีเย็น 7 สี ซึ่งแบ่งที่ สีม่วงกับสีเหลือง ซึ่งเป็นได้ทั้งสองวรรณะ

เรียนรู้เว็บบล็อก (Webblog)

รายวิชา : นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
อาจารย์ผู้สอน : สุจิตตรา จันทร์ลอย
ปีการศึกษา : 2553
นายปรัชญา พฤกษากร
นักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 13 หมู่ 2


ประวัติส่วนตัว
    เกิดวันพฤหัสบดี ที่่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2529


การศึกษา
    ประถมศึกษา โรงเรียนดำเนินวิทยา
    มัธยมศึกษา โรงเรียนสายธรรมจันทร์
    ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต


ประสบการณ์ทำงาน
     ปี 2552 ธนาคารกสิกรไทย


เบอร์โทรศัพท์    082-3653481


อีเมล์   pratya_13@hotmail.com


คติประจำใจ
      จงขยันแล้วทุกอย่างจะสำเร็จ